Accéder au contenu

Onze website is ecologisch ontworpen, we leggen u uit hoe

Close

Privacy- en cookiebeleid

Expanscience, een naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht met een kapitaal van € 11.562.528, met maatschappelijke zetel te 1, Place des Saisons - 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 317 586 808 (hierna "Expanscience", "wij", "onze") verzamelt persoonsgegevens via de website www.expanscience.com (de "Site).
 
Dit privacybeleid legt uit wanneer, waarom en hoe we persoonsgegevens met betrekking tot bezoekers van de Site verzamelen, gebruiken en verwerken.
 
We doen er alles aan om u op een professionele manier kwaliteitsproducten en -diensten te leveren, terwijl we tegelijk uw privacy beschermen. 
Houd er rekening mee dat wij ook persoonsgegevens van bezoekers van de Website verzamelen door het gebruik van cookies. Raadpleeg paragraaf II van dit Privacy-en cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en de verzamelde gegevens. U kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen door hier te klikken.

I. Verzamelde persoonsgegevens en doeleinden van verwerking
Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, het doel en de wettelijke basis voor elke verwerking. 

 

Categorie van betrokkenen Soort persoonsgegevens


Doel van de verwerking


Wettelijke basis van verwerking

Bezoekers 
 • uw naam, voornaam
 • uw e-mailadres
 • telefoonnummer
 • postadres
 • reageren op vragen of verzoeken 
 • uw toestemming
 • ons gerechtvaardigd belang om vragen met betrekking tot ons bedrijf te beantwoorden 

Wij zijn van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van onze gerechtvaardigde belangen geen buitensporig risico met zich meebrengt voor uw rechten en uw privacy. We hebben met name maatregelen genomen om uw rechten te beschermen door passende bewaartermijnen toe te passen en te zorgen voor passende beveiligingscontroles. 
Als u ervoor kiest om de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet de door u gevraagde producten en/of diensten leveren of de doeleinden vervullen waarvoor we de persoonsgegevens hebben gevraagd. Wanneer het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is, geven wij dat aan op de formulieren. 

II. Cookies en andere internettechnologieën
Houd er rekening mee dat wij ook persoonsgegevens van bezoekers van de Website verzamelen door het gebruik van cookies. We verzamelen automatisch bepaalde gegevens over u en uw computer wanneer u onze website bezoekt. We verzamelen bijvoorbeeld uw IP-adres, de naam van uw webbrowser (zoals Firefox, Internet Explorer, Chrome of Safari). Als lid of bezoeker van de website plaatsen wij een permanent cookiebestand voor u op de harde schijf van uw computer.  U kunt er altijd voor kiezen om geen cookiebestand te ontvangen door uw cookievoorkeuren te beheren.

 • Prestatiecookies - Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoeken en de bronnen van verkeer te bepalen, om de prestaties van onze Site te meten en te verbeteren. Ze helpen ons ook de meest/minst bezochte pagina's te identificeren en te beoordelen hoe bezoekers door de Site navigeren. Als u deze cookies niet accepteert, worden wij niet geïnformeerd over uw bezoek aan de Site.
   
 • Functionele cookies - Deze cookies maken het mogelijk om de functies van de Site te verbeteren en te personaliseren. Ze kunnen worden geactiveerd door onze teams of door derden van wie diensten worden gebruikt op de pagina's van onze Site. Als u deze cookies niet accepteert, is het mogelijk dat sommige of al deze diensten niet correct werken.
   
 • Cookies voor gerichte reclame - Deze cookies kunnen op onze Site worden geplaatst door onze advertentiepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een ​​profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan niet rechtstreeks persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zal uw reclame minder gericht zijn.


III. Ontvangers van uw persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende derden:

 • Bedrijven die producten en diensten aan ons leveren, zoals:
  • De dienstverleners die onze activiteit ondersteunen en in het bijzonder:
  • Hosting- en onderhoudsdienstverleners;
  • Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens gepast worden beschermd. Al onze dienstverleners zijn op grond van een schriftelijke overeenkomst verplicht om de aan hen verstrekte persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met het doel ons een specifieke dienst te leveren en passende veiligheidsmaatregelen te handhaven om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Juridische autoriteiten, openbaar bestuur en andere derden als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om de rechten, eigendommen en/of veiligheid van ons bedrijf of van ons personeel te beschermen;  
 • Investeerders en andere betrokken derden in het geval van een mogelijke verkoop of andere transactie met betrekking tot ons bedrijf;
 • Onze boekhouders, accountants, advocaten en andere adviseurs;
 • […]
   

IV. Internationale doorgifte van persoonsgegevens
We dragen uw persoonsgegevens niet rechtstreeks over buiten de Europese Unie.
 

V. Opslagperiode van uw persoonsgegevens
We verwijderen de persoonsgegevens die we verzamelen na een bepaalde periode:
verwijdering drie jaar na uw laatste contact met ons (bijvoorbeeld een verzoek om documentatie of een klik op een hypertekstlink in een e-mail). Na deze periodes kunnen we uw gegevens bewaren in archiefdatabases (zonder marketingmails te verzenden) om te voldoen aan onze fiscale, boekhoudkundige en sociale verplichtingen (5 tot maximaal 10 jaar).
 

VI. Beveiliging van uw persoonsgegevens
We hebben fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder het gebruik van uitgebreide firewalls en wachtwoorden om de toegang tot persoonsgegevens te beveiligen. We zorgen er ook voor dat de toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot werknemers en derden die toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en in het bijzonder voor de werking, ontwikkeling of verbetering van de diensten en de Site. Elke persoon die er toegang toe krijgt, is gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en is getraind in de bescherming van persoonsgegevens.
 

VII. Uw rechten
Als betrokkene heeft u andere rechten. Elk van deze rechten is onderworpen aan bepaalde voorwaarden in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 en de toepasselijke nationale wetten (in Frankrijk de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd).

 • Het recht op toegang - u hebt het recht om van ons de bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt, evenals bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met die in dit privacybeleid) over de manier waarop ze worden gebruikt.  U hebt ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, door ons te vragen u een kopie van de persoonsgegevens over u te sturen. Hierdoor kunt u weten en controleren of wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen weigeren u deze informatie te verstrekken, in het bijzonder wanneer deze informatie persoonsgegevens van een andere persoon bevat of onthult of de rechten van een andere persoon negatief beïnvloedt.
   
 • Het recht op rectificatie - u kunt ons vragen om stappen te ondernemen om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn (bijvoorbeeld als we een onjuiste naam of onjuist adres hebben).
   
 • Het recht om te wissen - of "recht om te worden vergeten", dit recht stelt u in staat om, in eenvoudige bewoordingen, te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer we bijvoorbeeld geen dwingende reden meer hebben om ze te blijven gebruiken of wanneer hun gebruik onrechtmatig is geworden.  Dit is echter geen algemeen recht om te wissen en er zijn verschillende uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer we de informatie moeten gebruiken om een rechtsvordering te verdedigen of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
   
 • Het recht om de verwerking te beperken - u hebt het recht om uw persoonsgegevens te 'blokkeren' of verder gebruik te voorkomen wanneer we een verzoek tot rectificatie beoordelen of als alternatief voor verwijdering.  Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we uw persoonsgegevens altijd bewaren, maar we kunnen ze niet verder gebruiken.
   
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - u hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden bij verschillende bedrijven (die afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn).  Dit geldt alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, die wij met uw toestemming en voor de uitvoering van het contract verwerken en die automatisch worden verwerkt. In dit geval zullen wij u een kopie van uw gegevens in een gestructureerd formaat ter beschikking stellen, vaak gebruikt en leesbaar door een machine of, indien u daarom verzoekt, kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven (indien technisch mogelijk).
   
 • Het recht om bezwaar te maken - u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor zover deze verwerking plaatsvindt in het kader van de gerechtvaardigde belangen die door Expanscience worden nagestreefd. We kunnen uw persoonsgegevens echter blijven verwerken als we kunnen aantonen dat de verwerking gerechtvaardigd is door dwingende legitieme redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als we deze nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.
   
 • Het recht om uw toestemming in te trekken - wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.
   
 • Het recht om ons instructies te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden - u hebt het recht om ons instructies te geven over het beheer (bijvoorbeeld het bewaren, wissen en openbaar maken) van uw gegevens na uw overlijden. U kunt uw instructies op elk moment wijzigen of intrekken.
   

VIII. Sites van derden
De Site kan hypertekstlinks bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op persoonsgegevens die op de Site zijn verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die derden kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken op hun eigen website, zelfs u toegang kreeg tot die site via een link gepubliceerd op onze Site. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen. 
 

IX. Hoe kunt u contact met ons opnemen?Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op mypersonaldata@expanscience.com of per post op het volgende adres:

Laboratoires Expanscience
Service Juridique
1 place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex - France

Voordat we uw verzoek beoordelen, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om u te identificeren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt en wij u als gevolg daarvan niet kunnen identificeren, kunnen wij weigeren om op uw verzoek te reageren.
Als u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht of als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. De Commission Informatique et Libertés (CNIL) is de gegevensbeschermingsautoriteit in Frankrijk (www.cnil.fr).

top of page