Accéder au contenu

Onze website is ecologisch ontworpen, we leggen u uit hoe

Close

Eco-design

Zelfs onze website is milieuvriendelijk! We hebben gekozen voor een ecodesign-aanpak. Het doel? Dat er minder energie wordt verbruikt.

Om te beginnen: wat is eco-design?

In het algemeen betekent “eco-design, het ontwerpen van een milieuvriendelijker productenaanbod (goederen of diensten)” (ADEME – Agence de la transition écologique).

Bij Expanscience stellen we respect voor het milieu centraal in onze engagementen. Zo integreren we de principes van het eco-design op elk niveau van onze waardeketen: van de productie en commercialisering tot en met onze marketing- en communicatietools. 

Onze website volgt deze principes. 

Een vader houdt zijn zoon vast in een bos

Waarom hebben we onze website ecologisch ontworpen?

 

Het digitale vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de wereldwijde economische activiteit. Als we geen rekening houden met de impact op het milieu, zou de toename van digitalisering wereldwijd ertoe kunnen leiden dat de digitale component de grootste verbruiker van elektriciteit wordt tegen 2030. (bron: Europese Commissie).

Hetzelfde geldt voor zijn ecologische voetafdruk. In 2021 waren de digitale kanalen verantwoordelijk voor 4% van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Dit is 1,5 keer groter dan het luchtvervoer (bron: Studie The Shift Project).

In deze context, en om in overeenstemming te zijn met onze engagementen van duurzame ontwikkeling, hebben we gekozen voor een ecologisch ontwerp van onze website.

Klimaatdemonstratie met een bord Het klimaat verandert, dus moeten we nu handelen!

Hoe beperkt onze website zijn impact op het milieu?

 

We hebben gehandeld op belangrijke punten, waardoor we het energieverbruik dat wordt gegenereerd door het raadplegen van de pagina's van onze website konden optimaliseren.

Dit houdt in dat we keuzes maken en nauwgezet werken, zowel technisch als inhoudelijk. Beknopte teksten ontwerpen die duidelijk en volledig zijn, een website creëren die prettig is om te raadplegen zonder hem te overladen met zware afbeeldingen om te downloaden... elke stap heeft veel aandacht gekregen.  

Met het gewenste voordeel: u een eenvoudige, directe website aanbieden, gericht op de essentie.

 

De ervaring van de gebruiker:

0

energieverslindende functies.

We hebben alle energieverslindende functies geëlimineerd: u vindt bijvoorbeeld geen zoekmachine op onze website. De website is ontworpen voor snelle en gemakkelijke toegang tot alle informatie.

0

verstuurde newsletters

U ontvangt geen newsletter van Expanscience. En dat is goed nieuws! Het versturen van e-mails over de hele wereld is verantwoordelijk voor de uitstoot van meer dan 400.000 ton CO2 per uur (bron: Cleanfox-onderzoek

Inhoud en servers :

0

video’s gehost op de website

Er zijn geen video’s op onze website, zo kunnen we het energieverbruik aanzienlijk verminderen. Video's behoren tot de zwaarste bestanden: 10 uur film in high definition vertegenwoordigt een groter energieverbruik dan alle artikelen op Wikipedia in het Engels samen (bron: Studie The Shift Project).

100%

hernieuwbare energie gebruikt door ons hostingbedrijf (2025)

Onze website wordt gehost op milieuvriendelijke servers, die tegen 2025 100% hernieuwbare energie zullen gebruiken. Anderzijds hebben we gekozen voor een zogenaamde "container"-hostingoplossing, waardoor de CO2-impact van de website kan worden verminderd en zijn energiebalans verbeterd.

Een CO2-voetafdruk gemeten in volledige transparantie
 

Om de efficiëntie van onze website op het gebied van eco-design aan te tonen, hebben we een koolstofequivalentcalculator geïntegreerd die u onderaan elke pagina vindt. We hebben gekozen voor de Website Carbon-oplossing om perfect transparant te zijn over de impact van onze website op het milieu.  Deze oplossing evalueert namelijk nauwkeurig de hoeveelheid in gCO2-equivalent, gegenereerd door de raadpleging van elk van de pagina's. 

 

Wij heten u dus welkom op onze milieuvriendelijke website, eco-ontworpen tot aan het einde van elke pagina!

top of page