Accéder au contenu

Onze website is ecologisch ontworpen, we leggen u uit hoe

Close

Onze B Corp-certificering

Met de B Corp-certificering hebben we ervoor gekozen het algemeen belang centraal te stellen in ons economisch model.

Groep werknemers van Expanscience met een spandoek van Proud to be B Corp

In 2018 waren we het eerste farmaceutische en dermo-cosmetische laboratorium ter wereld dat de B Corp-certificering behaalde. Dat was geen toeval!

Onze teams zetten zich elke dag in om ervoor te zorgen dat ons bedrijf zich op een deugdzame manier ontwikkelt, door economische prestaties te laten samengaan met sociale, maatschappelijke en ecologische eisen.
Het is een bewust traject dat we al volgen sinds 2004! Dat is het jaar dat we het Global Pact van de Verenigde Naties hebben ondertekend.

« B Corp is een betekenisvol label voor onze merken. Het stelt ons in staat om te voldoen aan de verwachtingen van bewuste consumenten die op zoek zijn naar zingeving en vertrouwen in hun koopgedrag. »

Jean-Paul Berthomé, President van Laboratoires Expanscience

Jean-Paul Berthomé
President van Laboratoires Expanscience

« B Corp heeft een zeer moderne benadering van MVO in die zin dat het onze verbetering van MVO centraal stelt in de bedrijfsstrategie. »

Christophe Audouin - Algemeen Directeur « Les 2 vaches »

Christophe Audouin
Algemeen Directeur « Les 2 vaches »

« Wij zijn maar een kleine druppel in de oceaan inzake de uitdagingen van de planeet, maar we dragen ons steentje bij en dat is beter voor iedereen. »

Karen Lemasson, Directeur MVO & Open Innovation van Expanscience

Karen Lemasson
Directeur MVO & Open Innovation van Expanscience

« Beter zijn voor de wereld, voor mij, is een beweging creëren, dat we ons allemaal inzetten voor dit doel en dat de merken ons op dit pad helpen. »

Anne-Sophie Derollepot, Artistiek Directeur en moeder van 2 kinderen

Anne-Sophie Derollepot
Artistiek Directeur en moeder van 2 kinderen

Een gemeenschap van pioniersbedrijven

B Corp certificering evalueert en waardeert de werkelijke impact en positieve bijdragen van onze activiteiten op de samenleving en het milieu. Het is een veeleisende certificering en draagt onze ambitie uit om deel te nemen aan een economie die kijkt naar de lange termijn, met respect voor mens en planeet.  

 

Deze certificering getuigt ook van ons engagement om transparant te zijn jegens onze stakeholders, om ons ecosysteem te verbeteren in de richting van meer verantwoordelijkheid en om onze samenlevingen te laten evolueren naar meer delen, meer gelijkheid en respect; in één woord, onze inzet om een ​​beter bedrijf te zijn VOOR de wereld en niet het beste VAN de wereld!

Groep van glimlachende jonge vrouwen in aard

+8 400

B Corp-gecertificeerde bedrijven in 90 landen waarvan 410 in Frankrijk

5

impactgebieden geauditeerd: Bestuur, Medewerkers, Collectiviteit, Milieu en Klanten

Wist u dat?

B Corp is een afkorting voor "Benefit Corporation".

De B ​​Corp-certificering, gecreëerd in 2006, wordt toegekend door B Lab, een non-profitorganisatie, aan commerciële bedrijven die zich inzetten voor het algemeen welzijn en waar het economisch model sociale, maatschappelijke en ecologische doelstellingen integreert. Het is de enige certificering die rekening houdt met alle aspecten van het bedrijfsleven.

De B ​​Corp-beoordeling, gebaseerd op de Business Impact Assessment (of "BIA"), wordt gescoord op 200 punten. Voor het behalen van de certificering zijn 80 punten vereist. 

Meer weten over B Corp

Fotomontage van de Proud to be B Corp!

top of page