Accéder au contenu

Web sitemiz çevreci olarak tasarlanmıştır; nasıl olduğunu sizlere anlatalım

Close

Piascledine®300

15, 30 ve 60 kapsüllük paketler
Sabunlaşmamış avokado ve soya fasulyesi yağı (ASU)

KULLANMA TALİMATI


Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatı’nın tümünü dikkatlice okuyunuz.

  • Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.
  • Eğer başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

 

BU KULLANMA TALİMATINDA:

  1. PIASCLEDINE Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
  2. PIASCLEDINE’i Kullanmaya Başlamadan Önce
  3. PIASCLEDINE Nasıl Kullanılmalı
  4. Olası Yan Etkileri
  5. PIASCLEDINE’in Saklanması
  6. Diğer Bilgiler

 

PIASCLEDINE 300 mg kapsül

  • Etkin maddeler: Her kapsül 300 mg sabunlaşmamış avokado ve soya ekstresi içerir. (100 mg sabunlaşmamış avokado yağı, 200 mg sabunlaşmamış soya yağı)
  • Yardımcı bileşenler: Butil hidroksitoluen (E321), kolloidal anhidrus silika (Aerosil 200) Kapsül kılıfı: Polisorbat 80, jelatin, titanyum dioksit (E171), eritrosin (E127), sarı demir oksit E172).

Ruhsat sahibi: EXPANSCIENCE LABORATUVARLARI

Üretici: LABORATOIRES EXPANSCIENCE 

 

1.   PIASCLEDINE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

PIASCLEDINE, osteoartritte semptomatik yavaş etkili ilaçların (SYSADOA) yeni bir sınıfının üyesidir, bu sınıf gecikmeli etkileriyle karakterizedir. Bu nedenle, PIASCLEDINE ile tedavi başlangıcında, ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç ve/veya ağrı kesici ile birlikte reçetelenmesi gerekli olabilir, bu durumda, PIASCLEDINE’in etkinliği artacağı için kullandığınız NSAİ ilacın veya ağrı kesicinin dozunun azaltılması gerekebilir.

PIASCLEDINE kalça ve diz eklem iltihabının (osteoartrit) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

PIASCLEDINE kapsülleri, içinde yumuşak kahverengi bir pat içeren “P 300” yazılı turuncu ve opak grimsi kapsüllerdir.

PIASCLEDINE, 15 kapsüllük bir blister içeren karton kutuda sunulmaktadır

 

2.   PIASCLEDINE’İ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

Aşağıdaki durumlarda PIASCLEDINE’i kullanmayınız: 
Eğer:

•  İçerdiği maddelerden herhangi birine veya yerfıstığına karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa;

•  Hamilelik ve emzirme dönemi boyunca PIASCLEDINE kullanımından kaçınılmalıdır.

•  Doğal kauçuk latekse alerjisi olan hastalar, sistemik bir alerjik reaksiyon gelişme riskinden dolayı avokado yememeli, avokado ile temastan kaçınmalıdır. Aynı zamanda PIASCLEDINE’i de kullanmamalıdır.

Aşağıdaki durumlarda PIASCLEDINE’i özellikle dikkatli kullanınız:
Eğer kullandığınız bir ağrı kesici varsa sınıfı hakkında bilgi almak için doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer kullandığınız ağrı kesiciler NSAİİ ise PİASCLEDİNE kullanmamalısınız.

Eğer bir şüpheniz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PIASCLEDINE’in etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle birlikte kullanılması
PIASCLEDINE yiyeceklerle beraber alındığında herhangi bir yan etki göstermez.

Gebelik
Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Şu  an  için  PIASCLEDINE’in  hamilelik  süresince  kullanılmasıyla  ilgili  yeterli  bilgi  yoktur,  bu nedenle hamilelik süresince PIASCLEDINE kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Emzirme süresince PIASCLEDINE kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanma:
Araç ve makine kullanma yeteneğine bilinen bir etkisi yoktur.

PIASCLEDINE’in bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler:
Eğer içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığınız yoksa bu maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

PIASCLEDINE ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak
PIASCLEDINE ile herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
Avokadonun kanın pıhtılaşmasını azaltan ilaçlarla (antikoagülanlar) ve depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu olan monoaminoksidaz inhibitörleri ile etkileşime girdiğinden bu ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer  reçeteli  ya  da  reçetesiz  herhangi  bir  ilacı  şu  anda  kullanıyorsanız  veya  son  zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

3.   PIASCLEDINE NASIL KULLANILMALI

PIASCLEDINE’i  kullanırken  her  zaman  doktorunuzun  talimatlarına  kesin  olarak  uyunuz.  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Doktorunuz başka şekilde belirtmediği sürece aşağıdaki dozu uygulayınız.

Dozaj ve uygulama yöntemi
Günde bir adet 300 mg’lık kapsül. Kapsül,  yemeğin ortasında bir büyük bardak su ile ağızdan alınmalıdır.
Doktor  tarafından  başka  şekilde  belirtilmediği  takdirde,  osteoartritin  semptomatik  yavaş  etkili tedavisinde, tedavi süresi en az 3 ay veya genelde 3 - 6 ay arasındadır. 

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:

PIASCLEDINE’in  18  yaş  altı  çocuk  ve  gençlerde,  güvenlik  ve  etkinliği  çalışılmadığı  için, kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda özel bir doz ayarı bulunmamaktadır.
Eğer  PIASCLEDINE’in  etkisinin  çok  güçlü  ya  da  çok  zayıf  olduğu  izlenimine  sahipseniz, doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Eğer almanız gerekenden fazla PIASCLEDINE alırsanız:
PIASCLEDINE’den  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  acilen  doktorunuz  veya eczacınızla konuşunuz.

Eğer PIASCLEDINE’i kullanmayı unutursanız:
Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

 

4. OLASI YAN ETKİLERİ

Tüm ilaçlar gibi, PIASCLEDINE’in de yan etkileri olabilir.

PIASCLEDINE bazı insanlarda daha az veya daha çok istenmeyen etkilere sebep olabilir:

Bağışıklık sistemi hastalıkları
Çok seyrek (10000’de 1 hastadan daha az) aşırı duyarlılık reaksiyonu.

Mide-barsak sistemi hastalıkları
Çok seyrek (10000’de 1 hastadan daha az) gözlenen yağ benzeri koku ile gözlenen öğürme, yemekle

beraber alındığında önlenebilir.
Çok seyrek (10000’de 1 hastadan daha az) ishal ve mide ağrısı (bilinmeyen sıklıkta).

Karaciğer-safra hastalıkları

Çok seyrek (10000’de 1 hastadan daha az) kandaki transaminazların, alkalen fosfataz, bilirubin ve gama-glutamil transpeptidaz değerlerinin artmasını da içeren karaciğer bozukluğu.

PIASCLEDINE her kapsülde sabunlaşmamış avokado yağı içerdiğinden; avokado tüketimiyle bildirilen istenmeyen etkilerden: ateşle birlikte migren baş ağrısı, sersemlik, ürtiker, kaşıntı, bulantı, kusma, gastralji, febril kolit, grip benzeri belirtiler, egzama ve kontakt dermatit gibi istenmeyen yan etkiler görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 

5.   PIASCLEDINE’İN SAKLANMASI

PIASCLEDINE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PIASCLEDINE’i kullanmayınız.

Atık su veya evsel atık yoluyla imha edilmemelidir. Gerekli olmayan ilaçların nasıl imha edileceğini eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumaya yardım edecektir.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PIASCLEDINE’i kullanmayınız.

 

6.   DİĞER BİLGİLER

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi: EXPANSCIENCE LABORATUVARLARI - Barbaros mahallesi, Kardelen Sokak, Palladium Tower No:2/18 Ataşehir/İSTANBUL

Üretim Yeri: LABORATOIRES EXPANSCIENCE, Rue des quatre Filles 28230 Epernon, Fransa

 

7.   BU KULLANMA TALİMATININ SON ONAY TARİHİ

Bu kullanma talimatı 31.03.2020’de onaylanmıştır.

 

8.   PIASCLEDINE’İN SADECE ECZANELERDE SATILACAĞINA DAİR UYARI SADECE ECZANELERDE SATILIR.

top of page